X Jubileuszowy Powiatowy Plener Malarski w Dębinkach

W tym roku Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie organizuje po raz dziesiąty Powiatowy Plener Malarski. Patronat nad plenerem objął starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski. Artyści zaproszeni na plener twierdzą, że plenery to inaczej stworzenie przestrzeni wzajemnej inspiracji, wymiany, doświadczeń i dzielenia się sobą, duszą artystyczną. Na plenerach niekoniecznie trzeba malować pejzaże, czy wychodzić na ulicę. Celem, bowiem jest nie tyle odwzorowanie piękna okolicy, specyfiki miasta, co dążenie do stworzenia indywidualnego dzieła. Twórca pod wpływem atmosfery i doświadczeń zdobytych na plenerze niejednokrotnie zmienia swą artystyczną drogę, przyzwyczajenia lub wypracowany przez lata wizerunek. Tym większe znaczenie mają zapraszani goście z zagranicy, którzy pokazują swą odmienność tradycji. Spotkania takie mogą zaowocować niespodziankami artystycznymi i przyjaźnią. W tym roku do Dębinek przyjadą artyści z Polski i Ukrainy. – Mam nadzieję, że niezapomnianym wydarzeniem stanie się X Powiatowy Plener Malarski w Dębinkach. Niepowtarzalny klimat panujący na plenerze daje nam radość obcowania z różnorodnością sztuki i piękna. „Wiem, że każdy plener ma inną aurę, inne napięcie przeżyć i odbioru sztuki.” – tak mówi o plenerze malarskim organizator wszystkich plenerów powiatowych Maria Gajewska dyrektor...

więcej