//KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2018

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2018

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu w Wyszkowie

ogłasza

KONKURS NA „NAJŁADNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY 2018 POWIATU WYSZKOWSKIEGO”.

 

Szczegółu konkursu określa regulamin, zamieszczony poniżej.

 

 

Regulamin konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego”

 

 

 • 1 . Cel

 

Celem konkursu jest budowanie spójności lokalnej, zachowanie i kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów dożynkowych, a także rozbudzenie zainteresowania twórczością ludową regionu. Konkurs ma na celu prezentacje wieńców dożynkowych.

 

 

 • 2. Miejsce konkursu

 

Konkurs odbędzie się podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Somiance, w dniu 26 sierpnia 2018 r.

 

 

 • 3. Kryteria oceny

 

Kryteria oceny tradycyjnego wieńca dożynkowego:

 • walory estetyczne wieńca, jego kompozycja, dobór barw, architektura bryły,
 • różnorodność i jakość użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych, takich jak np. kłosy, ziarna zbóż, warzywa, owoce, kwiaty, zioła,
 • ogólny wyraz artystyczny i estetyczny,
 • wzorowanie się na tradycjach ludowych.

 

 

 • 3. Warunki uczestnictwa

 

 1. W konkursie biorą udział najpiękniejsze wieńce dożynkowe, które zostały wyłonione w konkursie na dożynkach gminnych.
 2. Każda gmina może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden wieniec dożynkowy.
 3. Miejscem spotkania grup dożynkowych biorących udział w konkursie jest Plac przy Kościele w Somiance w dniu 26 sierpnia 2018 r., o godz. 12:00.

 

 

 • 4. Zgłoszenie udziału w konkursie

 

Gminy zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do dnia 24 sierpnia 2018 r. pod adresem: Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie, ul. Świętojańska 89, 07-200 Wyszków lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.: 22 643 82 21/608 329 244.

 

 • 5. Nagrody i wyróżnienia
 1. Wyniki konkursu na najładniejszy „Wieniec dożynkowy 2018 Powiatu Wyszkowskiego” ogłoszone zostaną w dniu 26 sierpnia 2018 r. podczas dożynek powiatowo-gminnych w Somiance.
 2. Organizator przewiduje następujące nagrody:
 • Dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca,
 • Nagrody pieniężne w wysokości po 500 PLN (słownie: pięćset złotych, 00/100) dla wszystkich grup dożynkowych za udział w konkursie.

 

 

 • 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu realizacji postępowania konkursowego.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi integralny załącznik do regulaminu, określony jako zał. Nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Wyszkowie