//Dożynki

Dożynki

Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Wójt Gminy Somianka
serdecznie zapraszają
na Dożynki Powiatowo-Gminne
które odbędą się dnia 26 sierpnia 2018r.
w Popowie Kościelnym