//Informacja

Informacja

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie informuje dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego z terenu gminy Wyszków, że w roku szkolnym 2017/2018 rywalizacja w Powiatowych Igrzyskach Sportowych będzie się odbywać według dotychczasowego programu w następujących kategoriach wiekowych:

 

Szkoły Podstawowe – klasy IV, V, VI (obowiązuje data urodzenia).

Gimnazja – klasy VII (szkoły podstawowe) oraz klasy II i III wygaszanych gimnazjów (obowiązuje data urodzenia).

Starszy zawodnik nie może startować w młodszej kategorii wiekowej.

Przypominamy, że od zawodów rangi międzypowiatowej obowiązuje terminowa rejestracja szkół na stronie: www.srs.szs.pl

 

Szkoły Ponadgimnazjalne – wg dotychczasowego programu i regulaminu. W szkołach ponadgimnazjalnych rywalizacja kończy się na zawodach powiatowych. W zawodach nie mogą startować zawodnicy, którzy rocznikowo powinni już ukończyć szkołę ponadgimnazjalną.

 

Podany 20 czerwca br. na podsumowaniu Powiatowych Igrzysk Sportowych terminarz Powiatowych Igrzysk Sportowych, jest aktualny i został zamieszczony na stronie internetowej: www.pokis-wyszkow.pl