/Sport

Sport

Kultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Wychowanie w kulturze fizycznej i sporcie powinno być jedną z podstawowych dziedzin wychowania człowieka do życia w społeczeństwie. Aktywność ruchowa powinna obejmować całe życie człowieka – od urodzenia, do ustania możliwości aktywności ruchowej. Dzięki niej osiąga się dobry stan zdrowia (fizycznego i psychicznego)  i samopoczucia, realizuje wiele osobistych potrzeb oraz zamiłowań, utrzymuje się dobrą sprawność psychofizyczną (odnowa i zabezpieczenie sił i zdrowia). Kultura fizyczna wpływa także na ogólną kulturę jednostek i społeczeństwa, a w dużej mierze też określa samego człowieka. Kierując się tymi założeniami Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu podjął wiele działań. Aktywnie przeprowadza igrzyska sportowe szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Współpracuje przy inicjatywach sportowych wynikających z potrzeb społeczeństwa.