//Sprawozdanie Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne

Sprawozdanie Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne

Sprawozdanie obejmuje okres od 24 września 2016 r. do 12 maja 2017 r. i dotyczy realizacji programu Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych na terenie powiatu wyszkowskiego, które odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego oraz wójtów z gmin powiatu wyszkowskiego: gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula, gminy Długosiodło Stanisława Jastrzębskiego, gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, gminy Somianka Andrzeja Żołyńskiego i gminy Zabrodzie Tadeusza Michalika. Zawody finansowane były przez burmistrza (podwójnie – z racji posiadania dwóch drużyn startujących w Powiatowych Igrzyskach Sportowych) i wójtów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie wraz z dyrektorami szkół, koordynatorami i nauczycielami w-f w sześciu gminach zorganizował łącznie 42 zawody sportowe rangi powiatowej podzielonych na kategorie szkół i kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i
chłopców. Wszystkie zawody były rozpoczynane hymnem Powiatowych Igrzysk Sportowych i wprowadzeniem flagi Powiatowych Igrzysk Sportowych:
W szkołach podstawowych odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.
W szkołach gimnazjalnych odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.

W szkołach podstawowych odbyły się następujące zawody:
Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
Mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.
Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.
Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Unihokej dziewcząt i chłopców.
Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców.
Ringo (gra mieszana).
Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców.

W szkołach gimnazjalnych odbyły się następujące zawody:
Piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.
Piłka ręczna dziewcząt i chłopców.
Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.
Unihokej dziewcząt i chłopców.
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.
Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
Ringo (gra mieszana).
Lekka Atletyka kl. I-II i kl. III dziewcząt i chłopców.

Program zawodów jest różnorodny i uczestniczą w nim wszystkie szkoły bez względu na stan posiadanej bazy do wychowania fizycznego. Zawody odbywają się systemem cyklu eliminacji od zawodów szkolnych do zawodów gminnych, z których prawo startu w zawodach powiatowych mają zwycięskie reprezentacje szkół z gmin i dwie reprezentacje z gminy Wyszków.

Mistrzowie powiatu reprezentują powiat na zawodach międzypowiatowych, z których zwycięskie zespoły awansują (z wyjątkiem ringo) do mistrzostw Mazowsza. W drużynowym tenisie stołowym i sztafetowych biegach przełajowych do zawodów międzypowiatowych awansują po dwie reprezentacje. A z zawodów międzypowiatowych do Mistrzostw Mazowsza awansują również po dwie reprezentacje.

Całoroczne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, przy wielkim zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, koordynatorów, dyrektorów szkół, wójtów gmin i Burmistrza Wyszkowa w roku szkolnym 2016/2017 dobiegło końca.

W szkołach podstawowych i gimnazjach punkty za dyscypliny sportowe naliczano według kryteriów punktowych:
I miejsce – 8 punkty
II miejsce – 6 punkty
III miejsce – 5 punkty
IV miejsce – 4 punkty
V miejsce – 3 punkty
VI miejsce – 2 punkty
VII miejsce – 1 punkt

 

Całoroczne wyniki rywalizacji

SZKOŁY PODSTAWOWE

Najlepszą szkołą do 100 uczniów:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Porządziu – 21 pkt. (5 pkt. – dz., 16 pkt. – chł.)

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Białymbłocie – 17 pkt. (13,5 pkt. – dz., 3,5 pkt. – chł.)

Największe sukcesy w kategorii szkół podstawowych:

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Sema Jakub, Sadowski Szymon

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa chłopców

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Skoczeń Natalia

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Kucharczyk Bartosz

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – sztafeta

III m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Sosnowska Hanna, Kozłowska Zuzanna, Salwin Julia

IV m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

IV m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Więch Barbara

IV m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt sztafeta

IV m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Szymański Dominik

V m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Śniadała Julia, Kwiatkowska Aleksandra

V m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Wasilewski Wiktor, Wilczyński Piotr

VI m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Więch Barbara

VI m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Morka Jakub, Szymański Mateusz

VII m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Wyszyńska Adrianna

VII m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna dziewcząt

VII m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna chłopców

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Śniadała Julia, Sosnowska Hann, Salwin Julia, Kozłowska Zuzanna, Skoczeń Natalia, Gruchalska Izabela, Więch Barbara, Wyszyńska Adrianna

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt –sztafeta

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Morka Jakub, Kucharczyk Bartosz, Sadowski Szymon, Szymański Dominik, Wasilewski Wiktor, Wilczyński Piotr

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców –sztafeta

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Więch Barbara

II m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej chłopców

II m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka koszykowa chłopców

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Gołębiewska Antonina, Hilak Wiktoria, Ostaszewska Oliwia, Łysik Sandra, Gierek Wiktoria, Kaźmierczak Melania, Piwowska Zuzanna, Kwiatkowska Aleksandra

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – sztafeta

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Dyga Fabian, Napiórkowski Jakub, Łysik Rafał, Narowski Nikodem, Szczesny Filip, Sema Jakub, Szymański Mateusz

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – sztafeta

III m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Borek Mateusz, Gajewski Jakub, Szwejda Kasjan

III m. Szkoła Podstawowa w Ulasku – indywidualne biegi przełajowe – Wykowski Kacper

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu (mini piłka nożna dziewcząt) – Zdunek Anna, (nauczyciel Żołyński Stanisław)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini piłka nożna chłopców) – Deptuła Dawid (nauczyciel Damętko Łukasz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt) – Więch Barbara (nauczyciel Roszkowski Dariusz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców) – Kowalski Marek (nauczyciel Godlewska Justyna)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Rębowski Artur)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa chłopców) – cały zespół (nauczyciel Dyga Agnieszka)

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (mini halowa piłka nożna dziewcząt) – Sieńkowska Angelika (nauczyciel Heronimek Adam)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini halowa piłka nożna chłopców) – Deptuła Dawid (nauczyciel Damętko Łukasz)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej dziewcząt) – Topolewska Justyna (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej chłopców) – Banasiak Daniel (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsze dziewcząt) – Skoczeń Kinga (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsi chłopców) – Kołodziejczyk Szymon (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Kręgach (drużynowy tenis stołowy klas V-VI dziewcząt) – Bartczak Aleksandra (nauczyciel Lange Aleksandra)

Szkoła Podstawowa w Porządziu (drużynowy tenis stołowy klas V-VI chłopców) – Świderek Erwin(nauczyciel Wróbel Dariusz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – (mini piłka siatkowa dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Roszkowski Dariusz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (mini piłka siatkowa chłopców) – cały zespół (nauczyciel Wójcik Marta)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka ręczna dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Rębowski Artur)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka ręczna chłopców) – cały zespół (nauczyciel Majewski Przemysław)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (czwórbój LA dziewcząt) – Murza sandra (nauczyciel Rębowski Artur)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (czwórbój LA chłopców) – Matliński Oskar (SP nr 1) (nauczyciel Godlewska Justyna SP nr 5)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (ringo – zespół koedukacyjny) – Banasiak Daniel, Dana Oliwia (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – Balińska Klaudia (pomiar czasu) z SP Leszczydół Nowiny (nauczyciel Roszkowski Dariusz – SP nr 5 Wyszków – zwycięzca w ogólnej klasyfikacji)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – Przychodzki Paweł (pomiar czasu) z SP Wola Mystkowska (nauczyciel Godlewska Justyna)

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie Pani Dziubiel Hanna.

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.

Całoroczne wyniki rywalizacji

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Największe sukcesy w kategorii szkół gimnazjalnych:

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka nożna chłopców

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Krawczyk Jowita

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Jadzewski Kacper, Jaszewski Mateusz, Szczęsny Hubert

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Borzymek Julia

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – sztafeta

IV m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – sztafeta

IV m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka nożna chłopców

V m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Król Klaudia, Dąbrowska Alicja

VI m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Rakowiecka Vanessa, Depta Aleksandra

VII m. Gimnazjum w Długosiodle – indywidualne biegi przełajowe – Wiciński Piotr

VII m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Depta Antoni, Ponichtera Kacper, Wyszyński Aleksander

VIII m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka koszykowa chłopców

VIII m. Gimnazjum w Somiance – piłka nożna dziewcząt

XI m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne biegi przełajowe – Jechna Martyna

XI m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Archacki Kacper

XXVI m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Depta Antoni

XXVI m. Gimnazjum w Rybnie – indywidualne biegi przełajowe – Sieńkowski Patryk

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Gimnazjum w Somiance – piłka nożna dziewcząt

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka nożna chłopców

I m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka koszykowa chłopców

I m. Gimnazjum w Rybnie – indywidualne zawody w Lekkiej Atletyce – Rzemek Szymon

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Końska Małgorzata, Król Klaudia, Rakowiecka Vanessa, Dąbrowska Alicja, Borzymek Julia, Krawczyk Jowita

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – sztafeta

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Depta Antoni, Wyszyński Aleksander, Szczesny Hubert, Jaszewski Mateusz

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – sztafeta

II m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne biegi przełajowe – Jechna Martyna

II m. Gimnazjum w Długosiodle – indywidualne biegi przełajowe – Wiciński Piotr

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa dziewcząt

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – Gołębiewska Aleksandra, Depta Aleksandra, Jackiewicz Klaudia, Jackiewicz Dominika, Purgacz Emilia

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie dziewcząt – sztafeta

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Ponichtera Kacper, Kowalczyk Patryk, Apelski Dawid, Sosnowski Maciej, Jaszewski Kacper, Depta Kajetan, Gorczyński Piotr,

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – sztafeta

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Skoczeń Natalia

III m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Dziubiel Antoni

III m. Gimnazjum w Zabrodziu – unihokej dziewcząt

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka ręczna dziewcząt

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka ręczna chłopców

III m. Gimnazjum w Rząśniku – drużynowy tenis stołowy dziewcząt

III m. Gimnazjum w Rybnie – indywidualne zawody w Lekkiej Atletyce – Sieńkowski Piotr

III m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie chłopców – Augustynik Kajetan

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt ) – Skoczeń Natalia (nauczyciel Niemyski Sławomir)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców ) –Wyszyński Aleksander Liszewski Stefan)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka nożna chłopców) – Czabaj Maciej (nauczyciel Liszewski Stefan)

Gimnazjum w Somiance (piłka nożna dziewcząt) – Tryc Zofia (nauczyciel Augustynik Jacek)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (piłka koszykowa dziewcząt) – Puścian Natalia (nauczyciel Siankowska Urszula)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (piłka koszykowa chłopców) – Andrzejewski Szymon (nauczyciel Chrzczonowski Konrad)

Gimnazjum w Zabrodziu (unihokej dziewcząt) – Wawryło Aleksandra (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum w Rząśniku (unihokej chłopców) – Grzywacz Mikołaj (nauczyciel Kalwara Iwona)

Gimnazjum w Zabrodziu (halowa piłka nożna dziewcząt) – Skoczeń Agata (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum nr 1 Wyszków (halowa piłka nożna chłopców) – Czabaj Maciej (nauczyciel Liszewski Stefan)

Gimnazjum w Rząśniku (drużynowy tenis stołowy dziewcząt) – Tarnażewska Natalia (nauczyciel Zaremba Iwona)

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej (drużynowy tenis stołowy chłopców) – Kamiński Jakub (nauczyciel Gryc Paweł)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka ręczna dziewcząt ) – Heronimek Sandra (nauczyciel Nemyski Sławomir)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka ręczna chłopców ) – Wiśniewski Jakub (nauczyciel Liszewski Stefan)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa dziewcząt ) – cały zespół (nauczyciel Wójcik Marta)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa chłopców) – Zyśk Szymon (nauczyciel Główczyński Maciej)

Gimnazjum w Zabrodziu (indywidualne zawody LA dziewcząt klasy 1-2) – Sarnacka Ewa (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (indywidualne zawody LA chłopców klasy 1-2) – Rzemek Szymon z Gimnazjum w Rybnie (nauczyciel Chrzczonowski Konrad – zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (indywidualne zawody LA dziewcząt klasy 3) – Mogielnicka Natalia (nauczyciel Niemyski Sławomir)

Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie (indywidualne zawody LA chłopców klasy 3) – Walters Nico (nauczyciel Liszewski Stefan Gimnazjum nr 1zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum w Zbrodziu (ringo) – Janicki Konrad (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum w Starym Bosewie (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – Zwalińska Dominika (nauczyciel Niemyski Sławomir – Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum w Somiance (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – Puławski Kacper (nauczyciel Ogrodziński Krzysztof – Gimnazjum nr 2 Wyszków – zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji)

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych otrzymał dyrektor Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie Pan Szczerba Zbigniew.

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół gimnazjalnych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.