//Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Sprawozdanie obejmuje okres od 23 września 2017 r. do 15 maja 2018 r. i dotyczy realizacji programu Powiatowych Igrzysk Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów na terenie powiatu wyszkowskiego, które odbywały się pod patronatem starosty Bogdana Pągowskiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego oraz wójtów z gmin powiatu wyszkowskiego: gminy Brańszczyk Mieczysława Pękula, gminy Długosiodło Stanisława Jastrzębskiego, gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, gminy Somianka Andrzeja Żołyńskiego i gminy Zabrodzie Tadeusza Michalika. Zawody finansowane były przez burmistrza (podwójnie – z racji posiadania dwóch drużyn startujących w Powiatowych Igrzyskach Sportowych) i wójtów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie wraz z dyrektorami szkół, koordynatorami i nauczycielami w-f w sześciu gminach zorganizował łącznie 42 zawody sportowe rangi powiatowej podzielonych na kategorie szkół i kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców. Wszystkie zawody były rozpoczynane hymnem Powiatowych Igrzysk Sportowych i wprowadzeniem flagi Powiatowych Igrzysk Sportowych:

 • W szkołach podstawowych odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.

 • W szkołach wygaszanych gimnazjach odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.

W szkołach podstawowych odbyły się następujące zawody:

 • Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

 • Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

 • Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Unihokej dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców.

 • Ringo (gra mieszana).

 • Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców.

W szkołach wygaszanych gimnazjów i VII klas szkół podstawowych (rocznik 2004) odbyły się następujące zawody:

 • Piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców.

 • Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

 • Unihokej dziewcząt i chłopców.

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

 • Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Ringo (gra mieszana).

 • Lekka Atletyka kl. VII-II i kl. III dziewcząt i chłopców.

Program zawodów jest różnorodny i uczestniczą w nim wszystkie szkoły bez względu na stan posiadanej bazy do wychowania fizycznego. Zawody odbywają się systemem cyklu eliminacji od zawodów szkolnych do zawodów gminnych, z których prawo startu w zawodach powiatowych mają zwycięskie reprezentacje szkół z gmin i dwie reprezentacje z gminy Wyszków.

Mistrzowie powiatu reprezentują powiat na zawodach międzypowiatowych, z których zwycięskie zespoły awansują (z wyjątkiem ringo) do mistrzostw Mazowsza. W drużynowym tenisie stołowym i sztafetowych biegach przełajowych do zawodów międzypowiatowych awansują po dwie reprezentacje. A z zawodów międzypowiatowych do Mistrzostw Mazowsza awansują również po dwie reprezentacje.

Całoroczne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, przy wielkim zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, koordynatorów, dyrektorów szkół, wójtów gmin i Burmistrza Wyszkowa w roku szkolnym 2016/2017 dobiegło końca.

W szkołach podstawowych i gimnazjach punkty za dyscypliny sportowe naliczano według kryteriów punktowych:

 • I miejsce – 8 punkty

 • II miejsce – 6 punkty

 • III miejsce – 5 punkty

 • IV miejsce – 4 punkty

 • V miejsce – 3 punkty

 • VI miejsce – 2 punkty

 • VII miejsce – 1 punkt

 

Całoroczne wyniki rywalizacji

SZKOŁY PODSTAWOWE

Najlepszą szkołą do 100 uczniów: Szkoła Podstawowa w Komorowie

Największe sukcesy w kategorii szkół podstawowych:

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie dziewcząt

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie chłopców

III m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej dziewcząt

III m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – unihokej chłopców

III m. Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie – indywidualne biegi przełajowe – Bukowiecki Adrian

VI m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna dziewcząt

VI m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta

VIII m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna chłopców

VIII m. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie – mini piłka nożna chłopców

IX m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Więch Barbara

X m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Smogorzewski Bartłomiej

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – unihokej chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini piłka ręczna chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini koszykówka chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie – mini piłka nożna chłopców

I m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie – indywidualne biegi przełajowe – Bukowiecki Adrian

II m. Szkoła Podstawowa w Białymbłocie – mini piłka nożna dziewcząt

II m. Szkoła Podstawowa w Białymbłocie – halowa piłka nożna dziewcząt

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Więch Barbara

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Smogorzewski Bartłomiej

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa chłopców

III m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe chłopców
III m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – halowa piłka nożna chłopców

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Szkoła Podstawowa w Białymbłocie (mini piłka nożna dziewcząt) – Wiśniewska Maria, (nauczyciel Zalewski Marek)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini piłka nożna chłopców) – Zadrożny Kacper (nauczyciel Damętko Łukasz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Roszkowski Dariusz)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców) – Krawczyk Alan (nauczyciel Dyga Agnieszka)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa dziewcząt) – Trybalska Aleksandra (nauczyciel Guc Sylwia)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa chłopców) – cały zespół (nauczyciel Dyga Agnieszka)

Szkoła Podstawowa w Białybłocie (mini halowa piłka nożna dziewcząt) – Zych Natalia (nauczyciel Zalewski Marek)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini halowa piłka nożna chłopców) – cały zespół (nauczyciel Dyga Agnieszka)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa nr 1 Wyszków (unihokej chłopców) – cały zespół (nauczyciel Sienkiewicz Łukasz)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsze dziewcząt) – Getka Julia (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsi chłopców) – Jusiński Michał (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Szkoła Podstawowa w Starym Lubielu (drużynowy tenis stołowy klas V-VI dziewcząt) – Zdunek Anna (nauczyciel Żołyński Stanisław)

Szkoła Podstawowa w Komorowie (drużynowy tenis stołowy klas V-VI chłopców) – Witkowski Karol (nauczyciel Kucharczyk Marek)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – (mini piłka siatkowa dziewcząt) – Gruchalska Irmina (nauczyciel Roszkowski Dariusz)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (mini piłka siatkowa chłopców) – Dąbrowski Hubert (nauczyciel Malinowski Zbigniew)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka ręczna dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Rębowski Artur)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka ręczna chłopców) – cały zespół (nauczyciel Dyga Agnieszka)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (czwórbój LA dziewcząt) – Archacka Izabela (nauczyciel Gajewski Kamil – SP nr 5)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (czwórbój LA chłopców) – Lewandowski Oskar (nauczyciel Wielgoleski Jan)

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (ringo – zespół koedukacyjny) – Sówka Magdalena i Maj Łukasz (nauczyciel Heronimek Adam)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – Więch Barbara (nauczyciel Roszkowski Dariusz)

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – Bukowiecki Adrian (nauczyciel Godlewska Justyna – SP nr 5)

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wyszkowie Pani Dziubiel Hanna.

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.

Całoroczne wyniki rywalizacji

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Największe sukcesy w kategorii szkół gimnazjalnych:

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe chłopców

IV m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców

VI m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe dziewcząt

VII m. Gimnazjum w Rybnie – indywidualne zawody w lekko atletyce (kula 5kg) – Rzemek Szymon

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Gimnazjum w Rybnie – indywidualne zawody w lekko atletyce (kula 5kg) – Rzemek Szymon

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Archacki Kacper

I m. Gimnazjum w Długosiodle – indywidualne biegi przełajowe – Wiciński Piotr

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe dziewcząt i chłopców.

II m. Gimnazjum w Zabrodziu – piłka nożna dziewcząt

II m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka ręczna chłopców

II m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – piłka koszykowa chłopców

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa dziewcząt

II m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne zawody w lekko atletyce (skok w dal) – Mróz Nadia

II m. Gimnazjum w Leszczydole Nowinach – indywidualne zawody w lekko atletyce (skok w dal) – Durka Bartosz

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne zawody w lekko atletyce (100 m.) – Jaszewski Kacper

II m. Gimnazjum w Rybnie– indywidualne zawody w lekko atletyce (800 m.) – Sieńkowski Patryk

II m. Gimnazjum Długosiodle – indywidualne zawody w lekko atletyce (1500 m) – Wiciński Piotr

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Młynarska Marta

II m. Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie – halowa piłka nożna dziewcząt

III m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne zawody w lekko atletyce (200 m.) – Borek Izabela

III m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – piłka ręczna dziewcząt

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Gimnazjum w Zabrodziu (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt ) – Bulik Wiktoria (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców ) –Warpas Bartosz Chrzczonowski Konrad)

Gimnazjum w Rząśniku (piłka nożna chłopców) – Rębała Marcin (nauczyciel Gołębiewski Jacek)

Gimnazjum w Zabrodziu (piłka nożna dziewcząt) – Skoczeń Agata (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum w Zabrodziu (koszykówka dziewcząt) – Skoczeń Agata (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (koszykówka chłopców) – Wróbel Patryk (nauczyciel Chrzczonowski Konrad)

Gimnazjum w Zabrodziu (unihokej dziewcząt) – Fluks Justyna (nauczyciel Nida Piotr)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej chłopców) – cały zespół (nauczyciel Mędrzycki Maciej)

Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie (halowa piłka nożna dziewcząt) – Prusik Julia (nauczyciel Wołynko Karol)

Gimnazjum w Porębie (halowa piłka nożna chłopców) – Prabucki Piotr (nauczyciel Ulanowski Bogusław)

Gimnazjum w Rząśniku (drużynowy tenis stołowy dziewcząt) – Żurawska Małgorzta (nauczyciel Zaremba Iwona)

Gimnazjum w Woli Mystkowskiej (drużynowy tenis stołowy chłopców) – Kamiński Jakub (nauczyciel Gryc Paweł)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (piłka ręczna dziewcząt) – cały zespół (nauczyciel Rębowski Artur)

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (piłka ręczna chłopców ) – cały zespół (nauczyciel Lange Aleksandra)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa dziewcząt ) – Lalak Natalia (nauczyciel Wójcik Marta)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa chłopców) – Ciskowski Antoni (nauczyciel Główczyński Maciej)

Gimnazjum w Rząśniku (indywidualne zawody LA dziewcząt klasy II i VII) – Mróz Natalia (nauczyciel Liszewski Stefan – Gimnazjum nr 1zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum w Leszczydole Nowinach (indywidualne zawody LA chłopców klasy II i VII) – Durka Bartosz (nauczyciel Nemyski Sławomir – Gimnazjum nr 1zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (indywidualne zawody LA dziewcząt klasy III) – Borkowska Patrycja (nauczyciel Liszewski Stefan)

Gimnazjum w Rybnie (indywidualne zawody LA chłopców klasy III) – Rzemek Szymon (nauczyciel Niemyski Sławomir Gimnazjum nr 1zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Gimnazjum w Zabrodziu (ringo) – Banasiak Julia i Połodziuk Paweł (nauczyciel Nida Piotr)

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – Młynarska Marta (nauczyciel Niemyski Sławomir )

Gimnazjum w Długosiodle (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – Wiciński Piotr (nauczyciel Moneta Agnieszka – Gimnazjum nr 1 Wyszków – zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej)

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół gimnazjalnych otrzymała dyrektor Gimnazjum w Rząśniku Pani Abramczyk Katarzyna

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół gimnazjalnych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.