//Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z rywalizacji w Powiatowych Igrzyskach Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie obejmuje okres od 22 września 2018 r. do 22 maja 2019 r. i dotyczy realizacji programu Powiatowych Igrzysk Sportowych szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów na terenie powiatu wyszkowskiego, które odbywały się pod patronatem starosty Jerzego Żukowskiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego oraz wójtów z gmin powiatu wyszkowskiego: gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego, gminy Długosiodło Stanisława Jastrzębskiego, gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, gminy Somianka Andrzeja Żołyńskiego i gminy Zabrodzie Krzysztofa Jezierskiego. Zawody finansowane były przez burmistrza Wyszkowa (podwójnie – z racji posiadania dwóch drużyn startujących w Powiatowych Igrzyskach Sportowych) i wójtów gmin z terenu powiatu wyszkowskiego.

Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie wraz z dyrektorami szkół, koordynatorami i nauczycielami w-f w sześciu gminach zorganizował łącznie 42 zawody sportowe rangi powiatowej podzielonych na kategorie szkół i kategorie wiekowe z podziałem na dziewczęta i chłopców. Wszystkie zawody były rozpoczynane ślubowaniem zawodników i sędziów, hymnem Powiatowych Igrzysk Sportowych i wprowadzeniem flagi Powiatowych Igrzysk Sportowych:

 • W szkołach podstawowych odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.

 • W szkołach wygaszanych gimnazjach odbyło się łącznie 21 zawodów, po 10 w kategorii dziewcząt i chłopców oraz 1 zawody ringo w kategorii razem dziewcząt i chłopców.

W szkołach podstawowych odbyły się następujące zawody:

 • Mini piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

 • Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

 • Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Unihokej dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców.

 • Ringo (gra mieszana).

 • Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt i chłopców.

W szkołach wygaszanych gimnazjów i VII-VIII klas szkół podstawowych (rocznik 2005) odbyły się następujące zawody:

 • Piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Drużynowy tenis stołowy dziewcząt i chłopców.

 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców.

 • Piłka koszykowa dziewcząt i chłopców.

 • Unihokej dziewcząt i chłopców.

 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców.

 • Halowa piłka nożna dziewcząt i chłopców.

 • Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.

 • Ringo (gra mieszana).

 • Lekka Atletyka kl. VII-VII i kl. III dziewcząt i chłopców.

Program zawodów jest różnorodny i uczestniczą w nim wszystkie szkoły bez względu na stan posiadanej bazy do wychowania fizycznego. Zawody odbywają się systemem cyklu eliminacji od zawodów szkolnych do zawodów gminnych, z których prawo startu w zawodach powiatowych mają zwycięskie reprezentacje szkół z gmin i dwie reprezentacje z gminy Wyszków.

Mistrzowie powiatu reprezentują powiat na zawodach międzypowiatowych, z których zwycięskie zespoły awansują (z wyjątkiem ringo) do mistrzostw Mazowsza. W drużynowym tenisie stołowym i sztafetowych biegach przełajowych do zawodów międzypowiatowych awansują po dwie reprezentacje. A z zawodów międzypowiatowych do Mistrzostw Mazowsza awansują również po dwie reprezentacje.

Całoroczne współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, przy wielkim zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, koordynatorów, dyrektorów szkół, wójtów gmin i Burmistrza Wyszkowa w roku szkolnym 2018/2019 dobiegło końca.

W szkołach podstawowych i gimnazjach punkty za dyscypliny sportowe naliczano według kryteriów punktowych:

 • I miejsce – 8 punkty

 • II miejsce – 6 punkty

 • III miejsce – 5 punkty

 • IV miejsce – 4 punkty

 • V miejsce – 3 punkty

 • VI miejsce – 2 punkty

 • VII miejsce – 1 punkt

Najlepszą szkołą do 100 uczniów: Szkoła Podstawowa w Komorowie

Największe sukcesy w kategorii szkół podstawowych:

Mistrzostwa Polski

XIII m. Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie – indywidualne biegi przełajowe – Bukowiecki Adrian

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie chłopców

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe – chłopcy

IV m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie dziewcząt

V m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej dziewcząt

V m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

VI m. Szkoła Podstawowa nr 1 Wyszków – indywidualne LA chłopców (pchnięcie kulą) Żurawski Kacper

VI m. Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie – indywidualne biegi przełajowe – Bukowiecki Adrian

VII m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – piłka ręczna dziewcząt klas VII-VIII i III klas wygaszanych gimnazjów.

VII m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa chłopcy

VIII m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe – dziewczęta

X m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – indywidualne LA chłopców (pchnięcie kulą) Banasiak Daniel

XII m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – czwórbój LA chłopcy

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe chłopców

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – drużynowe pływanie chłopców

I m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej dziewcząt klas VII-VIII i III klas wygaszanych gimnazjów

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – czwórbój LA chłopcy

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 Wyszków – indywidualne LA chłopców (pchnięcie kulą) Żurawski Kacper

I m. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – piłka ręczna dziewcząt klas VII-VIII i III klas wygaszanych gimnazjów.

I m. Szkoła Podstawowa w Długosiodle – indywidualne biegi przełajowe – Kobiełka Natalia (rocznik 2007)

I m. Szkoła Podstawowa w Dębinkach – indywidualne biegi przełajowe – Adameczek Łukasz (rocznik 2007)

I m. Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie – indywidualne biegi przełajowe – Bukowiecki Adrian (2006)

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa dziewcząt

I m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – mini piłka siatkowa chłopców

I m Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie – mini halowa piłka chłopców

II m. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie – mini koszykówka chłopców

II m. Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej – mini piłka ręczna chłopców

II m. Szkoła Podstawowa w Adelinie – indywidualne biegi przełajowe – Staśkiewicz Aleksandra (rocznik 2007)

II m. Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – indywidualne biegi przełajowe – Kozłowska Zuzanna (rocznik 2006)

III m. Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej – drużynowy tenis stołowy chłopców

III m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – unihokej chłopców

III m. Szkoła Podstawowa w Zabrodziu – indywidualne LA chłopców (pchnięcie kulą) Banasiak Daniel

III m. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie – mini halowa piłka dziewcząt

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (mini piłka nożna dziewcząt) – zawodniczka Gierałtowska Natalia, nauczyciel Gajewski Kamil)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini piłka nożna chłopców) – cały zespół SP 2 – nauczyciel Wielgoleski Jan

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – zawodniczka Bączek Julia, nauczyciel Gajewski Kamil

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – zawodnik Bukowiecki Adrian, nauczyciel Guc Sylwia – SP nr 5 Wyszków zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt) – zawodniczka Kozłowska Zuzanna, nauczyciel Gajewski Kamil

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców) – cały zespół SP 5, nauczyciel Roszkowski Dariusz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa dziewcząt) – zawodniczka Skoczylas Kinga, nauczyciel Wielgoleski Jan)

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wyszkowie (mini piłka koszykowa chłopców) – zawodnik Wielgoleski Piotr, nauczyciel Damętko Łukasz)

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (mini halowa piłka nożna dziewcząt) –Marszał Zuzanna –zawodniczka SP w Trzciance, nauczyciel Heronimek Adam – wytypował najlepszą zawodniczkę turnieju nie ze swojego zespołu – postawa fair play

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (mini halowa piłka nożna chłopców) – zawodnik Bukowiecki Adrian, nauczyciel Heronimek Adam)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej dziewcząt) – zawodniczka Połodziuk Maria, nauczyciel Mędrzycki Maciej

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej chłopców) – zawodnik Ruszczak Jakub, nauczyciel Mędrzycki Maciej

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsze dziewcząt) – zawodniczki Osowiecka Julia, Rogalska Maja, Kamieniecka Julia, nauczyciel Pochmara Krzysztof

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (drużynowy tenis stołowy klas IV i młodsi chłopców) – zawodnicy Kruszewski Krystian, Jasiński Michał, nauczyciel Mędrzycki Maciej

Szkoła Podstawowa w Nowych Budach (drużynowy tenis stołowy klas V-VI dziewcząt) – zawodniczki Mejer Magda, Sztorc Anna, nauczyciel Pochmara Krzysztof – SP Stare Bosewo zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej

Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej (drużynowy tenis stołowy klas V-VI chłopców) – zawodnicy Wojtaszek Kamil, Baranowski Damian, nauczyciel Gryc Paweł

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie – (mini piłka siatkowa dziewcząt) – Kowalska Angelika (nauczyciel Gajewski Kamil)

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (mini piłka siatkowa chłopców) – zawodnik Bajorek Damian, nauczyciel Główczyński Maciej

Szkoła Podstawowa w Ulasku (drużynowy tenis stołowy klas VII – VIII i III klas wygaszanych gimnazjów dziewcząt) – zawodniczki Pomaska Aleksandra, Stępnowska Aleksandra, nauczyciel Dworecka Agnieszka

Szkoła Podstawowa w Porządziu (drużynowy tenis stołowy klas VII – VIII i III klas wygaszanych gimnazjów chłopców) – zawodnicy Świderek Erwin, Grzywacz Marcel, Żurawski Rafał, nauczyciel Wróbel Dariusz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (mini piłka ręczna dziewcząt) – cały zespół, nauczyciel Rębowski Artur

Szkoła Podstawowa w Woli Mystkowskiej (mini piłka ręczna chłopców) – zawodnik Zawadzki Jakub, nauczyciel Gryc Paweł)

Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (unihokej dziewcząt klas VII-VIII i III klas wygaszanych gimnazjów) – zawodniczka Dana Oliwia, nauczyciel Mędrzycki Maciej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (unihokej chłopców klas VII-VIII i III wygaszanych gimnazjów) – cały zespół, nauczyciel Sienkiewicz Łukasz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (piłka ręczna dziewcząt klas VII-VIII i III wygaszanych gimnazjów) – cały zespół, nauczyciel Rębowski Artur

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (czwórbój LA dziewcząt) – zawodniczka Bączek Julia, nauczyciel Gajewski Kamil

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wyszkowie (czwórbój LA chłopców) – zawodnicy Archacki Jakub i Rózga Aleksander (ta sama liczba punktów), nauczyciel Gajewski Kamil

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (indywidualne LA dziewcząt klas VII-VIII) – zawodniczka Archacka Izabela, nauczyciel Damętko Łukasz – SP nr 2 Wyszków zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wyszkowie (indywidualne LA chłopców klas VII-VIII) – zawodnik Mróz Marcel, nauczyciel Nemyski Sławomir – SP nr 5 zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej

Szkoła Podstawowa w Starym Bosewie (ringo – zespół koedukacyjny klas VII-VIII i młodszych) – zawodnicy Bukowiecki Adrian i Kania Oliwia, nauczyciel Heronimek Adam

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymał dyrektor szkoły Podstawowej nr 5 – Zbigniew Szczerba.

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół podstawowych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.

Największe sukcesy w kategorii szkół gimnazjalnych:

Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego:

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe chłopców

V m. Gimnazjum w Rząśniku – piłka nożna chłopców

V m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe dziewcząt

V m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne LA (skok w dal) – Mróz Nadia

VI m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – koszykówka chłopców

IX m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe chłopców

Mistrzostwa międzypowiatowe:

I m. Gimnazjum w Rząśniku – piłka nożna chłopców

I m. Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie – koszykówka chłopców

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe dziewcząt

I m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – pływanie drużynowe chłopców

I m. Gimnazjum w Rząśniku – indywidualne LA (skok w dal) – Mróz Nadia

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – sztafetowe biegi przełajowe chłopców

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa dziewcząt

II m. Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie – piłka siatkowa chłopców

III m. Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie – piłka ręczna chłopców

Najlepsi zawodnicy poszczególnych dyscyplin i nauczyciele zdobywcy srebrnych dyplomów w rywalizacji powiatowej:

Srebrne dyplomy, otrzymują nauczyciele zwycięskich szkół w punktacji ogólnej. Najlepszymi zawodnikami są zawodnicy typowani przez nauczyciela zwycięskiego zespołu.

Gimnazjum w Zabrodziu (piłka nożna dziewcząt) – zawodniczka Więch Małgorzata, nauczyciel Nida Piotr

Gimnazjum w Rząśniku (piłka nożna chłopców) – zawodnik Kucharczyk Sebastian, nauczyciel Gołębiewski Jacek

Szkoła Podstawowa w Dalekiem klasy VII-VIII (indywidualne biegi przełajowe dziewcząt) – zawodniczka Rębowska Maja, nauczyciel Niemyski Sławomir – Gim nr 1 zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej

Szkoła Podstawowa nr 5 Wyszków klasy VII-VIII (indywidualne biegi przełajowe chłopców) – zawodnik Smogorzewski Bartłomiej, nauczyciel Moneta Agnieszka – Gimnazjum nr 1 Wyszków – zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej

Gimnazjum nr 1 Wyszków (sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt ) – zawodniczka Gizińska Karolina, nauczyciel Godlewska Justyna

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (sztafetowe biegi przełajowe chłopców ) –zawodnik Archacki Kacper, nauczyciel Moneta Agnieszka

Gimnazjum nr 2 Wyszków (koszykówka dziewcząt) – zawodniczka Dana Natalia, nauczyciel Chrzczonowski Konrad

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie (koszykówka chłopców) – zawodnik Augustyniak Filip, nauczyciel Chrzczonowski Konrad

Gimnazjum w Somiance (halowa piłka nożna dziewcząt) – zawodniczka Pachulska Alicja, nauczyciel Augustynik Jacek i Dworecka Agnieszka

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa dziewcząt ) – zawodniczka Pawlak Weronika, nauczyciel Malinowski Zbigniew i Roszkowski Dariusz

Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie (piłka siatkowa chłopców) – zawodnicy Kortiuk Jakub i Pakieła Kacper, nauczyciel Wójcik Marta i Główczyński Maciej

Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie (piłka ręczna chłopców ) – zawodnik Sejbuk Jakub, nauczyciel Deluga Paweł

Gimnazjum nr 3 Wyszków (halowa piłka nożna chłopców) – zawodnik Ciach Maciej, nauczyciel Karol Wołynko

Gimnazjum w Rząśniku (indywidualne LA dziewcząt) – zawodniczka Mróz Natalia, nauczyciel Kalwara Iwona

Gimnazjum nr 1 Wyszków (indywidualne LA chłopców) – zawodnik Szymański Bartosz, nauczyciel Gołębiewski Jacek – Gim. Rząśnikzwycięstwo w klasyfikacji ogólnej

Srebrny dyplom za zwycięstwo w ogólnej klasyfikacji szkół podstawowych otrzymał dyrektor szkoły Podstawowej nr 5 – Zbigniew Szczerba.

Gospodarzami zawodów byli dyrektorzy poszczególnych szkół gimnazjalnych, w których imieniu bardzo dobrze, z wielką starannością nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali i sędziowali zawody z zachowaniem parametrów sportowych, wychowawczych i fair play – za co serdecznie dziękujemy.