Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 21 maja 2013r.

Cze 01, 13 Obchody Powiatowego  Dnia Strażaka 21 maja 2013r.

Dodał - in Ogólna

Organizatorami Dnia Strażaka byli: starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski oraz komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. W ramach obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w czwartek i piątek 16 i 17 maja 2013r. na placu przed Komendą Powiatową PSP w Wyszkowie odbywały się liczne konkursy i pokazy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Oglądali pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy technik ratowniczych, gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym, zapoznawali się z wozami strażackimi i ich wyposażeniem. Odbyły się konkursy na szybkość gaszenia pożaru przy pomocy węża strażackiego oraz pokaz przebywania w zadymionym pomieszczeniu , czy ewakuacja człowieka z wysokości okien budynku straży. Najmłodsi mogli zapoznać się z pracą strażaka, przymierzyć hełm lub odbyć przejażdżkę samochodem strażackim na sygnale. Pomysł na dni otwarte był strzałem w dziesiątkę. W niedzielę 19 maja 2013 r. na skwerze im. Jana Pawła II w Wyszkowie odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie połączona z obchodami Powiatowego Dnia Strażaka 2013. Uroczysty apel poprzedziła msza św. w kościele św. Idziego odprawiona przez księdza kanonika Zdzisława Golana. Następnie strażacy wraz z pocztami sztandarowymi oraz osobami biorącymi udział w obchodach przeszli poniżej na skwer Jana Pawła II. Uroczyście dokonano podniesienia flagi na maszt, a Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie st. bryg. Ignacy Wozniak przywitał zebranych gości oraz strażaków. Wśród nich byli: prezes Zarządu Głównego OSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, radny Sejmiku Woj. Marian Krupiński reprezentujący marszałka Adama Struzika, starosta wyszkowski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Bogdan Pągowski, poseł Bartłomiej Bodio, Andrzej Wyszorodzki reprezentujący Antoniego Tarczyńskiego prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta Wyszków m.in. burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, przewodnicząca Rady Powiatu Justyna Garbarczyk, wicestarosta Zdzisław Damian Bocian, wiceburmistrz Adam Mróz, wójtowie gmin, przedstawiciele służb mundurowych m.in. komendant powiatowy policji insp. Adam Krzemiński, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Leszek Wieczorek i współpracujących instytucji. Podczas apelu nastąpiło wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkowie ufundowanego przez społeczność powiatu...

więcej