REGULAMIN NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO „ZA CZYN”

Gru 22, 14 REGULAMIN NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO „ZA CZYN”

Posted by in Ogólna, Slider

>>>Regulamin Za Czyn<<<

więcej

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”

Gru 19, 14 Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”

Posted by in Ogólna, Slider

Ogłoszenie  Zapraszamy do składania  wniosków o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”   przyznawane za wybitny wkład na rzecz rozwoju i promocji powiatu. Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach: działalność promocyjna: za działania popularyzujące Powiat w kraju lub zagranicą, za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących Powiat, za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu; sport: za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), kultura: za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych; działalność innowacyjna w gospodarce: za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu, za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy, działalność społeczna: za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego, za działania wspierające lokalną społeczność, za rozwijanie aktywności społecznej, za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów.   Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 r. w zaklejonej kopercie. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne  z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.   Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan...

więcej

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013.

Mar 05, 14 Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013.

Posted by in Kultura, Ogólna, Sport

Wnioski do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013  można było składać do 31 stycznia 2014r. w następujących dziedzinach: działalności promocyjnej dziedzinie sportu dziedzinie kultury działalności innowacyjnej w gospodarce działalności społecznej   Wpłynęło 15 wniosków: Lista nominowanych wniosków przez Kapitułę do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego ZA CZYN 2013.   Działalność promocyjna: Stowarzyszenie „Inicjatywa Białebłota” Sport: Żeńska Drużyna I LO Norwid Wyszków – piłka siatkowa    Kultura: Chór Nauczycielski Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie  Daria Galant Zespół Pieśni i Tańca „ Oberek”   Działalność innowacyjna w gospodarce: Firma Mini Melts Sp. z o.o.   Działalność społeczna: Nie nominowano     Kapituła powołana  przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego na okres  kadencji Rady Powiatu w składzie:   Zdzisław Damian Bocian – Wicestarosta Powiatu, Przewodniczący Kapituły Marzena Dyl – Radna Powiatu Józef Bieganowski – Kapelmistrz  Młodzieżowej Orkiestry Dętej Agnieszka Powierża – z-ca Kierownika  MODR w Wyszkowie Zdzisław Niziński – Przedsiębiorca Tadeusz Bogdan Wasilewski – nauczyciel w- f Maria Gajewska – Dyrektor POKiS, Sekretarz Kapituły   przyznała:   W dziedzinie  promocji Nagrodę  Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ Za Czyn” przyznano: Stowarzyszeniu  Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie powstało w 2013  roku.  Stowarzyszenie opracowało  wnioski pt.” Mapa walorów turystyczno-przyrodniczo-usługowych w Białymbłocie” oraz „Ptasie mieszkania”. Obydwa wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Opracowało  projekt „Ocalić od zapomnienia historię Białegobłota” zgłoszonego w ramach projektu „Razem możemy więcej”. Aktywnie brało  udział w imprezie „Wielkim Grzybobraniu” poprzez organizację stoiska wystawowo-edukacyjnego, w którym zaprezentowano wystawę tematyczną zarówno w formie plakatów, zdjęć, jak również ekspozycji gatunków grzybów najczęściej ze sobą mylonych. Wykonało stoiska „Propedeutyka dendrologii – Gatunki drzew występujących w Puszczy Białej”. Przystąpiło do Konkursu Kolorowe Boiska czyli ”Szkolna Pierwsza Liga”. Wykonało  przyrodniczy  Kącik  Edukacyjny  składającego z bilbordu  słupka łamigłówki i siedmiu tematycznych tablic promujących przyrodnicze walory naszego regionu. Zajęło II miejsce w Konkursie „Najsmaczniejsza potrawa z grzybów” . Stowarzyszenie  pozyskane środki finansowe w całości przeznacza na realizację projektów, a praca członków Stowarzyszenia wykonywana jest w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie cechuje sprawność i skuteczność, kreatywność, pasja i chęć społecznego działania. Celem Stowarzyszenia jest promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu związanego z Naturą 2000.   W dziedzinie sportu Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego  „ Za Czyn” ...

więcej

OGŁOSZENIE

Sty 08, 14 OGŁOSZENIE

Posted by in Ogólna

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznawane za wybitny wkład na rzecz rozwoju i promocji powiatu.   Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach: 1)      działalność promocyjna: a.    za działania popularyzujące Powiat w kraju lub zagranicą, b.    za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących Powiat, c.    za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, d.    za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu; 2)      sport: a.    za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, b.    za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), 3)      kultura: a.    za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, b.    za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych; 4)      działalność innowacyjna w gospodarce: a.    za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, b.    za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu, c.    za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy, 5)      działalność społeczna: a.    za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego, b.    za działania wspierające lokalną społeczność, c.    za rozwijanie aktywności społecznej, d.    za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów. Nagroda przyznawana jest na wniosek:   Rady, Starosty, organów administracji samorządowej z terenu Powiatu, związków, stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie Powiatu, osoby fizycznej – mieszkańca powiatu wyszkowskiego   Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznie 2014r. w zaklejonej kopercie. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.   Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski    ...

więcej

„Za Czyn” 2012

Kwi 11, 13 „Za Czyn” 2012

Posted by in Kultura, Ogólna, Sport

Dnia 7 lutego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn” 2012. Do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ ZA CZYN” 2012 wnioski można było składać do 31 stycznia br. w następujących dziedzinach: • działalności promocyjnej • dziedzinie sportu • dziedzinie kultury • działalności innowacyjnej w gospodarce • działalności społecznej. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Kapitułę w składzie: 1. Zdzisław Damian Bocian – Wicestarosta Powiatu, Przewodniczący Kapituły 2. Marzena Dyl – Radna Powiatu 3. Franciszek Józef Bieganowski – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 4. Agnieszka Powierża – Z-ca Kierownika WODR w Wyszkowie 5. Zdzisław Niziński – Przedsiębiorca 6. Tadeusz Bogdan Wasilewski – Nauczyciel w-f w Trzciance 7. Maria Gajewska – Dyrektor POKiS, Sekretarz Kapituły Nagrody zostały przyznane w czterech dziedzinach. W dziedzinie promocji Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznano: Panu Wiesławowi Czapskiemu Pan Wiesław Czapski kreuje pozytywny wizerunek powiatu wyszkowskiego. Robi to przez publikację swoich pięknych zdjęć na blogu „Wyszków i okolice”. Jego zdjęcia można też oglądać w wielu albumach promujących Wyszków i powiat wyszkowski. Na blogu poruszane są m. in. sprawy funkcjonowania na terenie powiatu wyszkowskiego Leśnego Kompleksu Promującego „ Lasy warszawskie”, powodzi, wydarzeń kulturalnych. Ale przede wszystkim pokazywane jest piękno przyrody powiatu wyszkowskiego. Na ponad 314 tys. blogów na portalu gazeta pl.blog. W. Czapskiego lokuje się , ze względu na poczytalność, w pierwszej setce. W 2012r. na blogu zanotowano 52 tys. Odwiedzin /większość domen z Polski ok. 85%/, ale też z Niemiec, Holandii, i innych krajów. Jest zaangażowany w życie społeczne miasta i powiatu, był aktywnym działaczem Klubu Ekologicznego. W dziedzinie sportu Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznano: Magdalenie Oczkowicz Magdalena Oczkowicz uzyskała w roku 2012 – III miejsce w Polsce w klasyfikacji młodziczek w biegu na 600m. z czasem 1:40,47. – jest klubową mistrzynią Mazowsza w biegu na 600m. z czasem 1:42,61. – wicemistrzynią Mazowsza w zawodach Szkolnego Związku Sportowego w biegu na 600m. z czasem 1:42,58 . – wicemistrzynią Mazowsza w zawodach Szkolnego Związku Sportowego w biegach przełajowych. – zwyciężyła 14 mitingów lekkoatletycznych o zasięgu mazowieckim. Magdalena Oczkowicz należy do najwybitniejszych lekkoatletek w historii naszego powiatu....

więcej