REGULAMIN NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO „ZA CZYN”

Gru 22, 14 REGULAMIN NAGRODY STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO „ZA CZYN”

Dodał - in Ogólna, Slider

>>>Regulamin Za Czyn<<<

więcej

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”

Gru 19, 14 Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”

Dodał - in Ogólna, Slider

Ogłoszenie  Zapraszamy do składania  wniosków o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za czyn”   przyznawane za wybitny wkład na rzecz rozwoju i promocji powiatu. Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach: działalność promocyjna: za działania popularyzujące Powiat w kraju lub zagranicą, za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących Powiat, za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu; sport: za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), kultura: za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych; działalność innowacyjna w gospodarce: za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu, za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy, działalność społeczna: za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego, za działania wspierające lokalną społeczność, za rozwijanie aktywności społecznej, za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów.   Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2,  w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2015 r. w zaklejonej kopercie. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne  z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.   Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan...

więcej

Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013.

Mar 05, 14 Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013.

Dodał - in Kultura, Ogólna, Sport

Wnioski do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” 2013  można było składać do 31 stycznia 2014r. w następujących dziedzinach: działalności promocyjnej dziedzinie sportu dziedzinie kultury działalności innowacyjnej w gospodarce działalności społecznej   Wpłynęło 15 wniosków: Lista nominowanych wniosków przez Kapitułę do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego ZA CZYN 2013.   Działalność promocyjna: Stowarzyszenie „Inicjatywa Białebłota” Sport: Żeńska Drużyna I LO Norwid Wyszków – piłka siatkowa    Kultura: Chór Nauczycielski Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie  Daria Galant Zespół Pieśni i Tańca „ Oberek”   Działalność innowacyjna w gospodarce: Firma Mini Melts Sp. z o.o.   Działalność społeczna: Nie nominowano     Kapituła powołana  przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego na okres  kadencji Rady Powiatu w składzie:   Zdzisław Damian Bocian – Wicestarosta Powiatu, Przewodniczący Kapituły Marzena Dyl – Radna Powiatu Józef Bieganowski – Kapelmistrz  Młodzieżowej Orkiestry Dętej Agnieszka Powierża – z-ca Kierownika  MODR w Wyszkowie Zdzisław Niziński – Przedsiębiorca Tadeusz Bogdan Wasilewski – nauczyciel w- f Maria Gajewska – Dyrektor POKiS, Sekretarz Kapituły   przyznała:   W dziedzinie  promocji Nagrodę  Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ Za Czyn” przyznano: Stowarzyszeniu  Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie powstało w 2013  roku.  Stowarzyszenie opracowało  wnioski pt.” Mapa walorów turystyczno-przyrodniczo-usługowych w Białymbłocie” oraz „Ptasie mieszkania”. Obydwa wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Opracowało  projekt „Ocalić od zapomnienia historię Białegobłota” zgłoszonego w ramach projektu „Razem możemy więcej”. Aktywnie brało  udział w imprezie „Wielkim Grzybobraniu” poprzez organizację stoiska wystawowo-edukacyjnego, w którym zaprezentowano wystawę tematyczną zarówno w formie plakatów, zdjęć, jak również ekspozycji gatunków grzybów najczęściej ze sobą mylonych. Wykonało stoiska „Propedeutyka dendrologii – Gatunki drzew występujących w Puszczy Białej”. Przystąpiło do Konkursu Kolorowe Boiska czyli ”Szkolna Pierwsza Liga”. Wykonało  przyrodniczy  Kącik  Edukacyjny  składającego z bilbordu  słupka łamigłówki i siedmiu tematycznych tablic promujących przyrodnicze walory naszego regionu. Zajęło II miejsce w Konkursie „Najsmaczniejsza potrawa z grzybów” . Stowarzyszenie  pozyskane środki finansowe w całości przeznacza na realizację projektów, a praca członków Stowarzyszenia wykonywana jest w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie cechuje sprawność i skuteczność, kreatywność, pasja i chęć społecznego działania. Celem Stowarzyszenia jest promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu związanego z Naturą 2000.   W dziedzinie sportu Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego  „ Za Czyn” ...

więcej

OGŁOSZENIE

Sty 08, 14 OGŁOSZENIE

Dodał - in Ogólna

OGŁOSZENIE Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznawane za wybitny wkład na rzecz rozwoju i promocji powiatu.   Nagroda przyznawana jest raz w roku w pięciu dziedzinach: 1)      działalność promocyjna: a.    za działania popularyzujące Powiat w kraju lub zagranicą, b.    za udział w regionalnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych targach, wystawach i imprezach promujących Powiat, c.    za organizację imprez promujących osiągnięcia lub dorobek Powiatu, d.    za przedsięwzięcia mające wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu; 2)      sport: a.    za sukcesy w organizacji prestiżowych zawodów sportowych oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, b.    za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskim lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (tj. zajęcie czołowych miejsc w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży), 3)      kultura: a.    za sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości oraz edukacji kulturalnej, b.    za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz kultywowanie tradycji regionalnych; 4)      działalność innowacyjna w gospodarce: a.    za kreatywne i konsekwentne działania na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, b.    za wprowadzanie innowacyjności i stosowanie ekologicznych technologii w przedsiębiorstwach na terenie Powiatu, c.    za tworzenie i utrzymywanie warunków do rozwoju rynku pracy, 5)      działalność społeczna: a.    za działalność dobroczynną lub charytatywną w imię idei solidaryzmu społecznego, b.    za działania wspierające lokalną społeczność, c.    za rozwijanie aktywności społecznej, d.    za osiągnięcia, które w istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia udziału społeczeństwa Powiatu w rozwiązaniu lokalnych problemów. Nagroda przyznawana jest na wniosek:   Rady, Starosty, organów administracji samorządowej z terenu Powiatu, związków, stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie Powiatu, osoby fizycznej – mieszkańca powiatu wyszkowskiego   Wnioski o przyznanie nagrody należy składać do siedziby Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznie 2014r. w zaklejonej kopercie. Wniosek powinien zawierać informacje zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania nagrody, który dostępny jest na stronie www.powiat-wyszkowski.pl. Wnioski złożone po terminie lub niezgodne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.   Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski    ...

więcej

„Za Czyn” 2012

Kwi 11, 13 „Za Czyn” 2012

Dodał - in Kultura, Ogólna, Sport

Dnia 7 lutego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „Za Czyn” 2012. Do Nagrody Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ ZA CZYN” 2012 wnioski można było składać do 31 stycznia br. w następujących dziedzinach: • działalności promocyjnej • dziedzinie sportu • dziedzinie kultury • działalności innowacyjnej w gospodarce • działalności społecznej. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Kapitułę w składzie: 1. Zdzisław Damian Bocian – Wicestarosta Powiatu, Przewodniczący Kapituły 2. Marzena Dyl – Radna Powiatu 3. Franciszek Józef Bieganowski – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej 4. Agnieszka Powierża – Z-ca Kierownika WODR w Wyszkowie 5. Zdzisław Niziński – Przedsiębiorca 6. Tadeusz Bogdan Wasilewski – Nauczyciel w-f w Trzciance 7. Maria Gajewska – Dyrektor POKiS, Sekretarz Kapituły Nagrody zostały przyznane w czterech dziedzinach. W dziedzinie promocji Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznano: Panu Wiesławowi Czapskiemu Pan Wiesław Czapski kreuje pozytywny wizerunek powiatu wyszkowskiego. Robi to przez publikację swoich pięknych zdjęć na blogu „Wyszków i okolice”. Jego zdjęcia można też oglądać w wielu albumach promujących Wyszków i powiat wyszkowski. Na blogu poruszane są m. in. sprawy funkcjonowania na terenie powiatu wyszkowskiego Leśnego Kompleksu Promującego „ Lasy warszawskie”, powodzi, wydarzeń kulturalnych. Ale przede wszystkim pokazywane jest piękno przyrody powiatu wyszkowskiego. Na ponad 314 tys. blogów na portalu gazeta pl.blog. W. Czapskiego lokuje się , ze względu na poczytalność, w pierwszej setce. W 2012r. na blogu zanotowano 52 tys. Odwiedzin /większość domen z Polski ok. 85%/, ale też z Niemiec, Holandii, i innych krajów. Jest zaangażowany w życie społeczne miasta i powiatu, był aktywnym działaczem Klubu Ekologicznego. W dziedzinie sportu Nagrodę Starosty Powiatu Wyszkowskiego „ZA CZYN” przyznano: Magdalenie Oczkowicz Magdalena Oczkowicz uzyskała w roku 2012 – III miejsce w Polsce w klasyfikacji młodziczek w biegu na 600m. z czasem 1:40,47. – jest klubową mistrzynią Mazowsza w biegu na 600m. z czasem 1:42,61. – wicemistrzynią Mazowsza w zawodach Szkolnego Związku Sportowego w biegu na 600m. z czasem 1:42,58 . – wicemistrzynią Mazowsza w zawodach Szkolnego Związku Sportowego w biegach przełajowych. – zwyciężyła 14 mitingów lekkoatletycznych o zasięgu mazowieckim. Magdalena Oczkowicz należy do najwybitniejszych lekkoatletek w historii naszego powiatu....

więcej