//VI Plebiscyt o tytuł najlepszego sportowca-ucznia

VI Plebiscyt o tytuł najlepszego sportowca-ucznia

VI Plebiscyt o tytuł najlepszego sportowca-ucznia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 2016 oraz III Plebiscyt o tytuł najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 2016.

 

Olimpijski spokój to puenta Ogólnopolskiej Ceremonii Olimpijskiej, której 12 maja 2017 roku współorganizatorem była dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska. Taki sam tytuł nosił XXIII Ogólnopolski konkurs literacko plastyczny, na który napłynęło kilkaset prac literackich i plastycznych.

W uroczystościach tych wzięli udział znakomici polscy sportowcy, naukowcy, trenerzy i działacze sportowi: Urszula Jankowska, Michał Lesiński, Dominika Misterska, Janusz Gerard Peciak, Danuta i Ryszard Soćko, Henryk Sozański,Marian Sypniewski,Władysław Zieliński.

Rolę gospodarza pełnił Starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski, wspierany przez dyrektora POKiS Marię Gajewską, dyrektora SP nr 1 Hannę Dziubiel, znaną pisarkę i reżysera Darię Galant, księdza Zbigniewa Borawskiegovoraz dyrektora WOSiR Marka Wiśniewskiego.

Zgodnie z tradycją wprowadzona została oryginalna  flaga z Igrzysk Olimpijskich z Monachium oraz replika pochodni znicza olimpijskiego z zimowych Igrzysk Olimpijskich z Nagano, a dokonały tego uczennice z Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie.

Licznie zgromadzeni uczniowie, głownie ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przybyli goście wysłuchali Apelu olimpijskiego PKOL i wiersza Krzysztofa Wierzyńskiego pt. Skok o tyczce, które odczytali prowadzący ceremonię olimpijską.

Ceremonię olimpijską zakończyło ogłoszenie wyników VI Powiatowego Plebiscytu o tytuł najlepszego sportowca i III Powiatowego Plebiscytu o tytuł najlepszego nauczyciela wychowania fizycznego roku 2016. Organizatorem plebiscytu sportowego była dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, a jego patronem i fundatorem wszystkich nagród i wyróżnień był starosta  powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Wyniki Powiatowego Plebiscytu na najlepszych uczniów – sportowców i nauczycieli wychowania fizycznego w roku 2016

Szkoły podstawowe – uczniowie nagrodzeni:

1 miejsce: Natalia Skoczeń – SP nr 5 Wyszków (408 pkt)

2 miejsce: Piotr Wilczyński – SP nr 5 Wyszków (243 pkt)

3 miejsce: Kasjan Szwejda – SP nr 5 Wyszków (214 pkt)

4 miejsce: Mateusz Szymański – SP nr 5 Wyszków (185 pkt)

5 miejsce: Zuzanna Kozłowska – SP nr 5 Wyszków (162 pkt)

 

Szkoły podstawowe – uczniowie wyróżnieni:

6 miejsce: Dominik Szymański – SP nr 5 Wyszków (133 pkt)

7 miejsce: Michał Kasjaniuk – SP  nr 5 Wyszków (119 pkt)

8 miejsce: Anita Ziętara – SP nr 1 Wyszków (54 pkt)

8 miejsce: Sandra Murza – SP nr 1 Wyszków (54 pkt)

8 miejsce: Karolina Grzela – SP nr 1 Wyszków (54 pkt)

8 miejsce: Klaudia Szymanik – SP nr 1 Wyszków (54 pkt)

8 miejsce: Gabriela Krucińska – SP nr 1 Wyszków (54 pkt)

 

Szkoły podstawowe –nauczyciele wychowania fizycznego – nagrodzeni:

1 miejsce: Małgorzata Karłowicz – SP nr 5 Wyszków (828 pkt)

2 miejsce: Karolina Szczerba-Melion – SP  nr 5 Wyszków (660 pkt)

3 miejsce: Artur Rębowski – SP nr 1 Wyszków (270pkt)

 

Szkoły gimnazjalne – uczniowie nagrodzeni:

1 miejsce: Miłosz Grzybowski – Gim. nr 1 Wyszków (394 pkt)

2 miejsce: Dominika Jackiewicz – Gim. nr 1 Wyszków (213 pkt)

3 miejsce: Kajetan Depta – Gim. nr 1 Wyszków (15 pkt)

 

Szkoły gimnazjalne – nauczyciel wychowania fizycznego – nagrodzony:

1 miejsce: Arkadiusz Kowalski – Gim. nr 1 Wyszków (622 pkt)

 

Szkoły ponadgimnazjalne – uczniowie nagrodzeni:

1 miejsce: Paulina Pokraśniewicz – ZS nr 3 Wyszków (76 pkt)

2 miejsce: Karolina Wróbel – ZS nr 1 Wyszków (72 pkt)

3 miejsce: Urszula Wójcik – ZS nr 1 Wyszków (68 pkt)

4 miejsce: Aneta Żurawska – ZS nr 3 Wyszków (67 pkt)

5 miejsce: Karolina Pokraśniewicz – ZS nr 3 Wyszków (62 pkt)

 

Szkoły ponadgimnazjalne – uczniowie wyróżnieni:

6 miejsce: Karolina Nadaj – ZS nr 3 Wyszków (60 pkt)

7 miejsce: Jarosław Kruza – ZS nr 1 Wyszków (58 pkt)

8 miejsce: Piotr Połodziuk – ZS nr 3 Wyszków (55 pkt)

9 miejsce: Szymon Skura – ZS nr 3 Wyszków (53 pkt)

10 miejsce: Adrian Szymczak – ZS nr 3 Wyszków (49 pkt)

10 miejsce: Dawid Kalinowski – ZS nr 3 Wyszków (49 pkt)

 

Szkoły ponadgimnazjalne –nauczyciele wychowania fizycznego – nagrodzeni:

1 miejsce: Jan Majewski – ZS nr 1 Wyszków (223 pkt)

2 miejsce: Krzysztof Ostrowski – ZS nr 3 Wyszków (192 pkt)

3 miejsce: Małgorzata Szwed – ZS nr 3 Wyszków (168 pkt)

4 miejsce: Zofia Bernartowicz – I LO Wyszków (140 pkt)

5 miejsce: Mirosław Macioszczyk – I LO Wyszków (128 pkt)

 

Szkoły ponadgimnazjalne –nauczyciele wychowania fizycznego – wyróżnieni:

6 miejsce: Monika Wultańska: – CEZiU Wyszków (91 pkt)

7 miejsce: Mateusz Gąsiewski – ZS nr 3 Wyszków (64 pkt)

8 miejsce: Krzysztof Ogrodziński – ZS nr 3 Wyszków (58 pkt)

8 miejsce: Marzena Tewrlikowska – CEZiU Wyszków (58 pkt)

10 miejsce: Marzena Strzemieczna – ZS nr 1 Wyszków (56 pkt)

 

Uatrakcyjnieniem Ceremonii olimpijskiej był występ młodej piosenkarki, uczennicy Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie Wiktorii Gajewskiej, której akompaniował jej tata Jacek Gajewski. Ceremonia olimpijska odbyła się w gościnnej Szkole Podstawowej nr 1 w Wyszkowie.